Skolvärlden 15 maj 2019

Kortare förberedelseklass ledde till gymnasiebehörighet för nyanlända

PUBLICERAD 15 MAJ 2019 (skolvärlden)

På Renforsskolan i Vindeln har man kortat ned förberedelseklassen för nyanlända och resultaten har gått upp. Nu blir majoriteten behörig till gymnasiet.
– Vi gör på ett annat sätt och det har visat sig ge väldigt fina resultat, säger Lligo Matson, lärare i matematik och NO.

Länk till artikeln på skolvärlden

Lligo Matson tog emot pris för sin lärargärning

Kungen delade ut Kungliga vetenskapsakademiens pris den 31 mars. Grattis igen Lligo!

Lligo som är lärare på Renforsskolan i Vindeln, fick Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i matematik: ”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum”.

Reportage om Lligo i Västerbottenskuriren(27 februari)