Mediawebben

Använd sökfunktionen och filtrera fram filmer som hör till tidigare stadier för att eleven själv kan komplettera basfakta.

Det kan vara en idé att låta eleven göra en sammanfattning eller att skapa begreppslistor ut filmerna. Detta blir mätbart  för att utvärdera anpassningen.