Teknik – En hydraulisk grävmaskin

Det blev ett lyckat projekt med en fullt fungerande grävare och en hel del hydraulik. Vi använde vanliga sprutor sammankopplade med slang fyllda med vatten.

Nu var det ju inte bara modellen som skulle byggas utan det var loggbok, ritningar och riskbedömningar och en hel del planering.

T&I