Skolvärlden 15 maj 2019

Kortare förberedelseklass ledde till gymnasiebehörighet för nyanlända

PUBLICERAD 15 MAJ 2019 (skolvärlden)

På Renforsskolan i Vindeln har man kortat ned förberedelseklassen för nyanlända och resultaten har gått upp. Nu blir majoriteten behörig till gymnasiet.
– Vi gör på ett annat sätt och det har visat sig ge väldigt fina resultat, säger Lligo Matson, lärare i matematik och NO.

Länk till artikeln på skolvärlden