Några krafter att räkna med

Formler

Newtons andra lag

F=ma

Tyngdkraften

F=mg

g=9,82 m/s2

Lyftkraft i vätskor och gaser

F=⍴gV

⍴ = densitet i vätskan/gasen

Centripetalkraft

F=mv2/r