Om vår PRAO

Samverkan skola och näringsliv

Renforsskolan och näringslivet i Vindeln har utvecklat sitt långsiktiga samarbete. Målsättningen är gemensam och syftar till att skapa större kunskap, insikt och motivation bland eleverna för framtida utbildningsval och arbetsliv.

Samverkan grundar sig i en engagerad grupp som består av lärare och rektor från Renforsskolan, Vindelns kommuns företagslots och representanter för flera lokala företag. Resultatet av samarbetet har inte låtit vänta på sig och ett flertal aktiviteter är redan genomförda.

Aktiviteter

I samarbetet ingår att låta eleverna möta näringslivet både i skolan och på företagen. I skolan med aktiviteter som ”Heta stolen”, teknikprojekt och infärgning i ämnen och ute i näringslivet med systematiska studiebesök och PRAO med starkare ämneskoppling.

Visionen

Helt centralt i samarbetet är en gemensam och trovärdig vision. Vi kan ha olika mål huvudsaken är att vi drar åt samma håll. Företagarna har som mål att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen. Kommunen vill ha fler invånare och mindre pendling. Skolan vill ha motivation som ger måluppfyllelse. Eleverna vil ha en framtid.
Genom att låta dessa mål mötas skapas engagemanget som krävs, viljan att satsa.

Årshjulet

I årshjulet placerar vi in aktiviteterna för eleverna i de olika årskurserna. Detta är grundförutsättningen för att tidsmässigt planera aktiviteterna att passa för industri, handel och skola.

Näringslivsgruppen

På skolan finns en kärngrupp som planerar och kommunicerar med företagen. När det planeras för Business Week blir arbetslaget för årskurs 8 inkluderade i arbetet så att infärgning av gymnasieval och näringsliv kan infärgas i skolans ämnen. Lärarna deltar aktivt i arbetet med eleverna under denna vecka.  

PRAO verksamheten är alla lärares uppdrag.

Den röda tråden

Eleverna introduceras i arbetet tidigt i skolan. 
Planeringen ser till att det blir en progression i lärandet. Eleverna kliver på den röda tråden redan i lågstadiet.

  • Årskurs 2 startar med projektet ”yrken på orten” som avslutas med kortare studiebesök i näringslivet på orten.
  • Årskurs 5 arbetar med ”service och näringsliv i byn”.
  • Årskurs 7 får moment med entreprenörskap i elevens val.
  • Årskurs 8 har fokus på hur skolans ämnen återfinns i framtida livet på höstterminen och på vårterminen är fokus på gymnasievalet.
  • Årskurs 9 går ut på PRAO med fokus på anställning, allt från Personliga brev och CV till vilka krav och förväntningar som arbetsgivarna har.